In English På svenska

Om företaget

Fransson & NeijMed utgångspunkt från vårt kontor i Stockaryd säljer vi trävaror och vidareförädlade produkter lokalt såväl globalt. Vi samarbetar med sågverk i hela Sverige vilket gör att vi kan leverera rätt varor för varje enskilds kunds behov. Vi lagerhåller också råvara och förädlade produkter hos vårt systerbolag Fransson & Neij Produktion och andra utvalda hyvlerier.

Certifiering – PEFC™ / FSC® och miljömål

Fransson & Neij AB är sedan 2007 och 2010 certifierade av PEFC™ och FSC® vilket ger oss möjlighet att sälja del av vår produktion med certifikat för spårbarhet av råvara. Det förpliktigar oss att förutom årligen klara de miljökrav som ställs på oss också att ständigt arbeta med miljöfrågor i såväl stort som smått. Vi har som mål att andelen certifierade trävaror ökar och att kretsloppstänkandet är prioriterat och genomsyrar vår dagliga verksamhet.