In English På svenska

Fransson & Neij Produktion

Kontaktuppgifter

Fransson & Neij Produktion
Sävsjövägen 51
570 02 Stockaryd

Tel 036 - 10 06 90
johan@fntimber.se


Visa större karta

Beläget utanför Stockaryd med tillgång till goda kommunikationer finns Fransson & Neij Produktion som erbjuder vidareförädling av trävaror och lagerhållning av hyvlade produkter.

Med kapacitet på 25.000 m³ hyvlade produkter per år och ett engagerat och flexibelt team av medarbetare har företaget möjlighet att producera marknadens vanligaste profiler såväl som specialhyvlingar. Det ger god service till lokala brädgårdar och till större inköpsorganisationer i Sverige och på exportmarknader.

Fransson & Neij Produktion kan förutom hyvling erbjuda justering och sortering med paketläggning i eget justerverk med 40 fack. Tillgång till exaktkapning ger möjlighet till komponenttillverkning direkt anpassad för köparens behov.

På området finns god tillgång till moderna magasin med hårdbelagda ytor för ändamålsenlig och säker lagring av förädlade produkter. Fransson & Neij Produktion kan också erbjuda lämpliga ytor för timmer/massavedslagring, biobränslehantering och liknande utrymmeskrävande verksamheter. Tillgång till vatten och el. Kontakta oss för ytterligare upplysningar.